Waldorf Pomurje

Waldorfska pedagogika

Waldorfska pedagogika temelji na celostnem pristopu pri razumevanju človeka. Pri tem upošteva stopnje razvoja otroka oz. mladostnika, ki so v grobem razdeljena na sedemletna obdobja s krajšimi podobdobji, saj ima namreč vsako obdobje s svojim podobdobjem svoje glavne značilnosti.

Te značilnosti je treba dobro poznati in najti prave načine in metode, s katerimi bomo nagovorili otroka, da se bo razvil v zdravo, zadovoljno, samozavestno osebnost, ki zna kar se da najbolj izkoristiti svoje potenciale, ima razvito visoko empatijo ter občutek in odgovornost za celo družbo.

Waldorfska pedagogika tako skuša otroku ob pravem času na pravi, ustrezen, njemu razumljiv način ponuditi prave vsebine. Na ta način želimo na otroka blagodejno vplivati in mu s pomočjo celostnega pristopa omogočiti razvoj čim širših sposobnosti. Ker človek ni samo intelektualno bitje, temveč tudi bitje srca in volje, tudi waldorfska pedagogika spodbuja enakovreden razvoj mišljenja, čutenja in volje.

Waldorfska pedagogika v predšolskem obdobju

V predšolskem obdobju waldorfska pedagogika temelji na dveh stebrih;

  • na vzoru in posnemanju ter
  • na ritmu in ponavljanju

Predšolski otrok posnema, kar se dogaja okrog njega in se na ta način uči. Pri tem je ključna igra, ki je otrokova osnovna dejavnost in skozi njo otrok zrcali svet okoli sebe, to pa mu omogoča celovit razvoj. S ponavljanjem in ustaljenim ritmom dajemo otroku prepotreben občutek varnosti in sproščenosti, kar je predpogoj za uspešno učenje.

Waldorfska pedagogika v šolskem obdobju

Tudi v šolskem obdobju poteka poučevanje v skladu s stopnjo razvoja, na kateri se učenec nahaja. Tako se v nižjih razredih učenci ne učijo samo na abstrakten, intelektualen način, ampak predvsem s pomočjo doživljanja, preko gibanja in skozi konkretno delo z rokami – skratka skozi izkustveno učenje, kar primore k ustvarjanju pozitivnega odnosa do posameznega predmeta in posledično do uspešnega učenja in usvajanja znanja. Bogata doživljajska spoznanja nižjih razredov so najboljša podlaga razumevanju podane snovi in oblikovanju intelektualnega razmišljanja v višjih razredih.

V središču waldorfske pedagogike je vedno spoštovanje otrokove individualnosti in dostojanstva.