Waldorf Pomurje

Pedagoški proces

Waldorfska pedagogika (pedagogika Rudolfa Steinerja) temelji predvsem na vzgoji in učenju otrok s posnemanjem in vzorom, kar je v skladu z razvojno stopnjo predšolskega otroka. Pri tem igrata zelo pomembno vlogo ritem in ponavljanje.

Otrok živi do 7. leta starosti v posebnem stanju zavesti: je popolnoma odprt do sveta, ki ga sprejema preko svojih čutil. Vse, kar vidi, sliši, občuti … se neposredno prelije vanj in učinkuje vse do fizičnih organov. Nima še sposobnosti, da bi se distanciral od okolja. Zato je za njegov razvoj pomembno vse, kar se v otrokovi okolici dogaja in nahaja.

V središču naše pedagogike je spoštovanje otrokove individualnosti in dostojanstva. Naša velika skrb je, da otroštvo, ki je temelj vsake človekove biografije, ohranimo, varujemo in negujemo. 

Waldorfska pedagogika izhaja iz antropozofije – duhovne znanosti – in pojmuje otroka kot fizično, duševno in duhovno bitje. Cilj waldorfske pedagogike je harmoničen razvoj otrokovih fizičnih, duševnih in duhovnih sil.

Pedagoška načela v waldorfskem vrtcu

Vzor in posnemanje

V predšolskem obdobju se otrok skozi posnemanje uči vsega, kar se dogaja v njegovem okolju. Vsaka odrasla oseba je otroku vzor. Zato vzgojiteljica vedno opravlja neko smiselno delo, npr. gospodinjska in ročna dela, ki jih otrok lahko razume in posnema. Vsa ta dela vzgojiteljica opravlja z veseljem in pozornostjo, obenem pa zavestno in budno spremlja dogajanje v igri otrok. Vzgojiteljičina dejavnost izžareva v prostor in bogati vsebino igre.

Ritem in ponavljanje

Življenje človeka, narave in kozmosa poteka v ritmu. Pri človeku zaznamo ritem že v dihanju in bitju srca. Za otroka je ritem še posebej pomemben. Ne more si ga ustvariti sam, zato mu ga moramo oblikovati odrasli.

Dnevni ritem

Dan v waldorfskem vrtcu izgleda približno tako: zjutraj vzgojiteljica pripravlja zajtrk in sprejema otroke. Otroci se lahko po kotičkih prosto igrajo ali pa pri mizi ustvarjajo (šivajo, brusijo les, pletejo s prsti, meljejo z mlinčkom …). Sledi jutranji pozdrav, prstna igra in skupni zajtrk. Po zajtrku se otroci prosto igrajo in umetniška ustvarjajo. Sledi pospravljanje s palčkom Pospravljalčkom, ki res vsega ne zmore sam, zato mu otroci z veseljem pomagajo. Vzgojiteljica začne igrati na ksilofon in takrat se zberemo v krogu in skupaj rajamo. Sledi malica in igra na prostem, kosilo, dnevni počitek, popoldanska malica, prosta igra in odhod otrok domov.

Letni in tedenski ritem

V waldorfskem vrtcu živimo v skladu z ritmi narave. Sledimo letnim časom in praznikom, značilnim za kulturo, v kateri živimo. Rajalne in prstne igre, pravljice in lutkovne predstave ustrezajo razpoloženju letnega časa. Vsak dan v tednu je določen za eno od umetniških dejavnosti. Tako ob ponedeljkih slikamo, ob torkih rišemo z voščenkami, srede so namenjene oblikovanju iz voska, peki peciva ali rojstnodnevne torte in lutkovni predstavi, ob četrtkih se odpravimo na sprehod v bližnji gozd, ob petkih pa si vsak otrok oblikuje svoj kruhek in ko iz peči zadiši, že po domu hrepenimo vsi.

V waldorfskem vrtcu ščitimo otroke pred pretirano intelektualizacijo

To pomeni, da otrokom omogočamo doživljanje sveta. Opisovanje, razlaganje, zavestno oblikovanje pojmov, razsojanje – vse to spada v kasnejši, šolski čas. Intelektualizacija majhnemu otroku škodi, saj mu napor pri razmišljanju jemlje življenjske sile, ki jih otrok potrebuje za izgradnjo telesa.