Waldorf Pomurje

Dejavnosti za otroke

Prosta igra

To je čas, v katerem se otrok popolnoma svobodno igra v prostoru. Vzgojiteljice v tem času opravljajo svoje delo, ki se v enem delu nanaša na osrednjo dejavnost, v drugem delu pa je povezano z rednim dnevnim gospodinjskim delom. Otroci znotraj tega procesa svobodno sodelujejo ali pa se igrajo po svoje.

Prosta igra je najpomembnejša in temeljna dejavnost predšolskega otroka. Preko igre se otrok povezuje s svetom, pridobiva izkušnje, izraža svoja občutja, razpoloženja, razvija domišljijo…

Otroka vodi k samoiniciativnemu delovanju, socialnemu vedenju, ga opogumlja in mu dopušča svobodo samostojnega odločanja ter mu s tem krepi samozavest in gradi pozitivno samopodobo.

Temu primerno je oblikovano okolje: igralnica ter igrače. Prostor igralnice skuša posnemati dom in domačnost dnevnega prostora. Igrače so narejene izključno iz naravnih materialov (les, volna, bombaž, svila, kamen, kovina,… ) in so preprosto, a umetniško oblikovane, oblike so zaobljene, barve umirjene.

V prostoru je ves čas prisotna vzgojiteljica, ki vedno opravlja neko smiselno delo (npr. pripravlja hrano, pomiva posodo, šiva, plete, ureja cvetje, rezbari,… ), obenem pa zavestno spremlja dogajanje v igri otrok. Vzgojiteljičino delo mora biti tako, da se mu otroci po želji lahko pridružijo.

Prstne igre

Vodi jih vzgojiteljica in jih izvaja s celo skupino, z manjšo skupino ali samo s posameznim otrokom. Kratki ritmični verzi, ki jih spremljajo gibi s prsti, ustvarijo intimno, zaupanja polno vzdušje, obenem pa razvijajo drobne motorične in jezikovne spretnosti. Razvijajo občutek za ritem, rimo in diferenciacijo govora.

Rajanje

Rajanje je usmerjena dejavnost, ki jo pripravi in vodi vzgojiteljica sama. Vsebinsko je rajanje povezano z dejavnostmi in dogajanji v posameznem letnem času ali s primerno pravljico. Z izbranim besedilom se govor, petje in gibanje povežejo v celoto. Otrokom tako ponudimo možnost celovitega doživljanja jezika  na umetniški način. Rajanje je hkrati govorno-glasbeno-gibalna vzgoja, kot tudi doživljanje in spoznavanje dejavnosti ljudi in letnih časov. Rajamo vsak dan, najmanj dva tedna isto rajanje, kar pripomore k intenzivnejšemu vživljanju v vsebino ter krepi voljo.

Umetniške dejavnosti

Osrednje umetniške dejavnosti, ki jih ponujamo otrokom, so: risanje z voščenimi – blok barvami (biokvaliteta), slikanje z akvareli (biokvaliteta) v tehniki mokro na mokro, oblikovanje čebeljega voska, »slikanje« z volno, petje in rajalne igre, lutkovne pravljice, izdelava dekorativnih predmetov v povezavi s prazniki in letnim časom…

Vse te dejavnosti so razporejene v pedagoški proces v obdobju enega tedna. Ponavljajo se po posameznih dnevih v tednu, nekatere pa vsak dan.

Vzgojiteljica razporeja dejavnosti po principu ponavljanja, upošteva pa tudi potrebe otrok.

Ročna dela in gospodinjstvo

Vzgojiteljica opravlja svoje delo v času, ko se otroci prosto igrajo. Med letom opravlja dejavnosti, ki so povezane s temeljnimi človekovimi opravili: skrb za vsakdanji kruh, skrb za obleko, skrb za prostor, skrb za kulturo bivanja in zdravje, skrb za medčlovečke odnose … Pri tem upoštevamo letne čase. Na primer: jeseni je rdeča nit dejavnosti povezana s pripravo in z mlatenjem žita ter mletjem moke, sledi peka kruha. Cilj je z otroki doživeti celoten proces ali čim večji del procesa, npr. »od zrna do kruha«.

Vse te dejavnosti so smiselno in urejeno vključene v pedagoški proces skozi šolsko leto, v potek dneva, tedna, meseca … Pri vseh dejavnostih otroci svobodno sodelujejo glede na svoje sposobnosti in interes.

Igra na prostem

Otrokom vsak dan omogočimo prosto igro na bližnjem igrišču. Otroci se radi igrajo v peskovniku, na razpolago imajo tudi tobogan in gugalnice.Nekatera naša praznovanja potekajo na igrišču.

Skupaj s starši poskrbimo, da so otroci dovolj toplo oblečeni in zaščiteni pred mokroto in hladom, zato smo zunaj v vseh vremenskih razmerah, torej vsak dan. Vsakodnevno bivanje na prostem spodbuja razvoj in krepitev imunskih sposobnosti. Ob sodobnem načinu življenja je velika prednost, če starši vedo, da je bil otrok vsak dan na zraku, saj pridejo dnevi, ko sami tega v kratkem popoldnevu otroku ne morejo zagotoviti.

Pravljice, zgodbe in lutkovne igrice

Tudi pravljice, zgodbe in lutkovne igrice so izbrane tako, da ustrezajo razpoloženju letnega časa. Otrokovo pojmovanje oz. doživljanje sveta je drugačno od odraslega, ker je zavest bolj slikovita. Zato pravljice, zgodbe, lutkovne igrice s svojimi slikami posredujejo otroku podobe in doživetja duševno-duhovnih procesov. Vzgojiteljica pravljico pripoveduje najmanj dva tedna, tako da lahko otroci vsebino podoživijo, se z njo povežejo ter si ob ponavljanju krepijo voljo in sposobnost koncentracije.

Priprava na praznik in praznovanje

Rdeča nit našega letnega načrta so letni časi. Vsak letni čas ima svoj vrhunec, ki ga obeležimo z določenim praznikom. Priprava na praznik pa se prične že mnogo prej. Vzgojiteljice izdelujejo darila za otroke, ki jih potem ob prazniku odnesejo domov. Skupaj z otroki pripravljajo ustrezno dekoracijo za prostor: slike, mobile, ipd. Vzdušje se stopnjuje do praznika, ki je vrhunec dogajanja: pojemo praznične pesmi, izvedemo obdarovanje ipd. Potem praznik še nekaj časa izzveneva in otroci v svojo igro vnašajo vtise iz prazničnega dogajanja. Praznik temelji na ustrezni pripravi vzgojiteljic, ki poskrbijo za lepo in pristno vzdušje. Vsak praznik ima svoj smisel in ozadje, ki ga odrasli otrokom posreduje preko preprostih doživetij, vendar otrokom ozadja praznika ne razlagamo. Npr. ob božiču otrokom ponudimo sliko dobrote, družine in miline, slika velike noči je novo življenje, kaljenje in rast rastlin … 

Praznovanje rojstnega dneva

Rojstni dan je pomemben praznik za vsakega otroka. To je njegov praznik, ki ga uvršča kot individualno bitje v skupnost. Ta dan posluša otrok prav posebno zgodbo o svojem življenju ter dobi darilo. Ta dan vsi otroci skupaj pripravijo vse sestavine za peko torte in jo tudi skupaj z in za slavljenca spečejo.