Waldorf Pomurje

O osnovni šoli

Šola, ki želi vsestransko oblikovati človekov razvoj, mora biti pri razčlenitvi in organizaciji pouka pozorna na to, da učna snov ne postane pomembnejša od človeka. Človekov razvoj se zaradi prevlade učne snovi hitro zmaliči. Osnovni pogoj je, da učitelj in učenci pri poučevanju čim tesneje sodelujejo med seboj.

Otroci se v osnovni šoli učijo predvsem preko doživljanja, saj močno doživljanje snovi spodbuja zanimanje za skrivnosti sveta in pripomore k ustvarjanju pozitivnega odnosa do posameznega predmeta, to pa vodi k bolj uspešnemu učenju in usvajanju znanj.

Otroci morajo v tem obdobju dobiti večplastno izkušnjo sveta, da spoznajo pestrost, širino in bogastvo življenja, kar v njih prebuja čudenje in željo po odkrivanju. Bogata doživljajska spoznanja nižjih razredov so najboljša podlaga razumevanju podane snovi in oblikovanju intelektualnega razmišljanja v višjih razredih.

V razredu otroci tvorijo skupnost in skupaj s svojim razrednikom, če je le mogoče, ves čas, od prvega do devetega razreda, potujejo iz otroštva v adolescenco. Razrednik jih poučuje večinoma prvi dve uri pouka, v t. i. glavni uri, ko tri do štiri tedne raziskujejo en predmet (to imenujemo poučevanje v epohah), potem preidejo na drug predmet.

Ko se glavna ura zaključi, imajo po odmoru druge predmete – dva tuja jezika, slikanje, risanje, petje, igranje inštrumenta, evritmijo (oblika gibanja ob zvoku, poeziji in prozi), utrjevanje matematike, slovnice in pravopisa, vaje pisanja in branja, ročna dela (vključno s pletenjem, kvačkanjem, vezenjem, polstenjem, šivanjem, obdelovanjem lesa, in to tako za dečke kot za deklice), športne aktivnosti in igre. Teh predmetov po navadi ne poučuje razrednik, ampak drugi učitelji.


 

Bistvo waldorfske pedagogike je priprava otroka na svet.

Prizadeva si, da bi otroci razvili ključne kompetence, ki so pomembne v nadaljnem življenju vsakega človeka – samostojnost, samoiniciativnost, sposobnost odločanja in delovanja, zavedanja socialne odgovornosti ter sposobnost sodelovanja.

Tako je cilj svoboden posameznik, ki pogumno in samozavestno stopa v svet izzivov in priložnosti.