Waldorf Pomurje

Šola

Waldorfska vzgoja se začne v vrtcu, kjer otroci vstopijo v svet igre, barv, glasbe, praznikov in praktičnega dela. Ko zapustijo vrtec, prinesejo s seboj v osnovno šolo spoštljiv in ljubeč odnos do narave in človeštva.

Otroci se v osnovni šoli učijo predvsem preko doživljanja, saj močno doživljanje snovi spodbuja zanimanje za skrivnosti sveta in pripomore k ustvarjanju pozitivnega odnosa do posameznega predmeta, to pa vodi k bolj uspešnemu učenju in usvajanju znanj.

Otroci morajo v tem obdobju dobiti večplastno izkušnjo sveta, da spoznajo pestrost, širino in bogastvo življenja, kar v njih prebuja čudenje in željo po odkrivanju. Bogata doživljajska spoznanja nižjih razredov so najboljša podlaga razumevanju podane snovi in oblikovanju intelektualnega razmišljanja v višjih razredih.

 

V času, ko mora otrok v šolo, se starši znajdejo pred vprašanjem, v kakšnem okolju se bo šolal njihov otrok; več svojega časa bo namreč preživel v šoli kot pa v krogu svoje družine. Šola ima na otrokov razvoj velik vpliv - v njej si bo otrok pridobil znanje in s šolskimi tovariši rastel ob podpori in napotkih učiteljev in vzgojni filozofiji šole. Zato sodi odločitev o šoli med pomembnejše življenjske odločitve, ki jih starši opravijo v imenu otrok.

Na končno odločitev staršev vpliva vrsta dejavnikov. Najpomembnejše vprašanje seveda je, ali neka šola da otroku dovolj znanja in razvije njegove sposobnosti v tolikšni meri, da bo lahko uspešno živel. Prav tako pa je pomembno, da šola predstavlja okolje, v katerega bo otrok z veseljem prihajal.

Od leta 1992 imajo starši možnost vpisati svojega otroka v šolo, ki se razlikuje od večine ostalih osnovnih šol – v waldorfsko šolo.

Prva Waldorfska šola se je rodila iz prijateljstva med filozofom in učiteljem naravoslovnih in klasičnih predmetov, Rudolfom Steinerjem in Emilom Moltom, humanistom in lastnikom tovarne cigaret “Waldorf Astoria”. Oba sta bila globoko zaskrbljena zaradi ekonomskih in socialnih problemov tistega časa. Pobuda je prišla z Moltove strani: Otrokom svojih delavcev je želel omogočiti široko splošno izobrazbo, ki ne bi razvijala samo otrokovih umskih sposobnosti, ampak celostni razvoj do samostojnega, dejavnega in odgovornega človeka. Dr. Steiner je sprejel pobudo in leta 1919 je bila v Stuttgartu ustanovljena prva Waldorfska šola.

Pri nas je bila prva Waldorfska šola ustanovljena pred petindvajsetimi leti, leta 1992 v Ljubljani, z 58 učenci in dvema razredoma.

Danes na svetu deluje preko 1000 waldorfskih šol, v Sloveniji pa imamo več waldorfskih vrtcev, 5 osnovnih šol, waldorfsko gimnazijo v Ljubljani in waldorfsko glasbeno šolo. Večinoma delujejo v okviru javno priznanega zavoda Waldorfska šola Ljubljana, pod katerim deluje tudi naš Waldorfski vrtec Fčelica v Pomurju in bo delovala tudi naša osnovna šola.