Waldorfska pedagogika je osnovana na delu filozofa in pedagoga Rudolfa Steinerja in je oblikovana tako, da otrokom pomaga doseči jasnost v razmišljanju, senzitivnost v čutenju in moč v volji. Waldorfska pedagogika ima željo po ustvarjanju boljšega sveta.

Prva waldorfska šola je bila ustanovljena leta 1919, waldorfski vrtci pa so pričeli delovati leta 1926. Danes obstaja okoli 1000 šol in 2000 vrtcev v več kot 60 državah na vseh celinah sveta. Rudolf Steiner je poleg osnovanja pedagogike znan tudi kot utemeljitelj antropozofije, biodinamike in organske arhitekture.

Sodobna odkritja naravoslovnih znanosti se v veliki meri ujemajo s stališči in pogledi waldorfske pedagogike. Poleg velikega vpliva dednosti je za otrokov razvoj pomembno tudi socialno okolje ter različne kulturne danosti in raznovrstni vplivi okolja.

Temelj waldorfske vzgoje je tudi ohranjanje in zaščita dostojanstva in avtonomnosti vsakega otroka. Vsak otrok je edinstveno, celovito duhovno bitje in kot tak v sebi nosi kal svoje individualnosti, ki jo na svoji poti razvija ob vseh danostih okolja in dednosti.

Razvoj otroka je razdeljen v tri glavna obdobja.

  • predšolsko obdobje (do 6/7 leta)
  • osnovnošolsko obdobje  (6/7 do 14 leta)
  • srednješolsko obdobje (od 14 leta dalje)